Pacheco del Rio Francisco

, španělský malíř; učitel a tchán D. R. Velasqueze. Činný v Seville, kde založil malířskou školu. Ovlivněn italskými renesančními malíři, v Toledu se setkal s El Grekem. Autor portrétů, náboženských obrazů a teoretického díla El Arte de la Pintura (Umění malby).

Ottův slovník naučný: Pacheco del Rio Francisco

Pacheco Francisco, malíř špan. (* 1571 v Seville – † 1664 t.). Byl žákem malíře Luise Fernandeza, později kanovníka Céspedesa. R. 1611 odcestoval do Madridu studovat v tamních galeriích a výsledky těchto studií prospěšně jeví se v jeho největším asi obraze Poslední soud, který nedávno v Paříži byl prodán. Z dřívějších jeho obrazů vytknouti sluší Kristus nese kříž svůj (1589). Mnohem důležitější jest Pachecova činnost theoretická, jejíž výsledek jest kniha Arte de la Pintura (1649), vlastně snůška aesthetických rozhovorů, jež Pacheco měl s malířem Grecem v Toledě. Kniha tato byla po dlouhou dobu klassickou učebnicí španělských malířův, ač svojí zásadou, že »umění nemá jiného poslání než obraceti člověka ke zbožnosti a vésti jej k Bohų, jest spíše dílem theologa než umělce. Pacheco také nepřipouští obrazotvornosti umělcovy, chtěje vše míti tvořeno podle určitých pravidel. Důležita jsou v knize té udání historická. Napsal také Libro de verdaderos retratos de illustres y memorables varones, biografie soudobých umělcův a jejich podobizny, avšak jen čásť rukopisu se zachovala. Na sklonku svého života maloval Pacheco pro kláštery a kostely sujety náboženské, z nichž v museu sevillském se zachovaly: Svatý Petr na moři a Zjevení P. Marie. Pacheco byl učitelem i tchánem slavného Velasqueza.

Související hesla