Pacher Michael

, rakouský malíř a řezbář; představitel pozdní gotiky. Spolu s V. Stossem a T. Riemenschneiderem vůdčí představitel středoevropského řezbářství. Ovlivněn A. Mantegnou. Hlavní díla: oltář sv. Wolfganga (osm zázraků Kristových a čtyři výjevy ze života sv. Wolfganga) ve Sv. Wolfgangu a oltář Církevních otců v Brixenu.

Související hesla