Pacht

, právní vztah obdobný nájmu, v němž propachtovatel přenechal pachtýři za úplatu (pachtovné) určitou věc, zejm. zemědělský pozemek, aby z ní bral užitek. Na rozdíl od nájmu věc užívaná vyžaduje zpracování. Od pol. 20. let právo v čekých zemích nerozlišuje pacht od nájmu.

Související hesla