Pachtovat

, propachtovat –
1. pronajímat někomu něco, např. hospodářské stavení, pozemky;
2. najmout něco, např. statek.