Pachtovné

, nájemné z propachtované nemovitosti, částka za přenechání něčeho do pachtu.

Související hesla