Pachy-

, první část složených slov s významem tloušťka, týkající se tloušťky.