Pachykarpie

, botanika tvorba plodů s tlustým oplodím.