Pacifismus

, protiválečné hnutí; z náboženských a morálních důvodů odmítá jakoukoli válku a násilí. Příčiny ozbrojených konfliktů většinou blíže neanalyzuje a každé vystoupení na základě síly považuje za nemorální. Politicky stojí většinou na pozicích liberální demokracie; po 2. světové válce pacifismus mimo jiné tvořil alternativu k tzv. světovému mírovému hnutí, skrytě sloužícímu sovětské komunistické expanzi. Za hlavní sílu v boji proti válečnému nebezpečí pacifismus považuje osvětu a propagandu. První projevy pacifismu vznikaly v dobách raného křesťanství ve starém Římě. Rozšířil se zejm. u některých pozdně středověkých sekt, v 16. stol. u protestantských anabaptistů (mennonitů), v 17. stol. známa mírová poselství kvakerů. Nenáboženský pacifismus v Evropě rozšířen na konci 19. stol.; masových forem nabyl zejm. ve 30. letech 20. stol. pod tlakem nastupujícího fašismu.

Související hesla