Padre

, otec; oslovení katolického řádového kněze, zejm. ve španělsky mluvících zemích.

Ottův slovník naučný: Padre

Padre, ital., otec, páter.