Paduana

viz pavana

Ottův slovník naučný: Paduana

Paduana viz Padovana.