Paestum

, město a archeologická lokalita v jižní Itálii v Kampánii, na pobřeží Tyrhénského moře. Původně řecká osada (založena asi 600 př. n. l.; původní název Poseidonia), od roku 273 př. n. l. patřila Římanům, 871 zničena muslimy. Zachovány chrámy ze 6. – 5. stol. př. n. l. (Héřin, Poseidónův, Démetřin). Od roku 1998 součást světového kulturního dědictví UNESCO.

Související hesla