Paestum

, město v jižní Itálii v Kampánii. Založeno Řeky roku 600 př. n. l. Významné turistické centrum (nejvýznamnější monument řeckého stavitelského umění na italské pevnině).