Páez Pedro

, španělský misionář. Od 1588 působil v Indii. Při cestě do Etiopie 1589 byl zajat Turky a prodán do otroctví. 1596 uprchl. 1603 se dostal do Etiopie a christianizoval etiopský panovnický dvůr. Jako první Evropan viděl jezero Tana, pramen Modrého Nilu.