Páfos

, archeologická lokalita dvou starověkých měst na jihozápadním Kypru; od roku 1980 součást světového kulturního dědictví UNESCO. Původní řecké sídlo Palaipaphos, dobyté Egypťany 294 př. n. l. a Římany 58 př. n. l. Páfos byl zničen muslimy v roce 960. Zbytky Afrodítina chrámu a místo jejího údajného zrodu.

Ottův slovník naučný: Páfos

Pafos, jméno dvou měst na ostrově Cypru: Starý Pafos (Palaipafos) byla kolonie foinická při jihozáp. pobřeží ostrova (u dnešního místa Kuklia) Slynula uctíváním Astarty (Afrodity, jíž odtud říkáno Pafia), jež prý se tu vynořila z moře. Při proslaveném chrámě tamním byla věštírna. Nový Pafos (Neapafos) ležel od před. 16 km sev. – záp. (poblíže je nyní Baffo), kvetl plavbou i obchodem, ale stíhán zemětřeseními a pobořen skoro docela (r. 14 př. Kr. ); zbudován byv znova dostal jméno Augusta, a že tu sídlil prokonsul římský za doby císařské, byl hl. městem ostrova.