Pagan

viz Pugam

Ottův slovník naučný: Pagan

Pagan, místo v Barmě na l. bř. ř. Iravadi, na 21° 10' s. š., 115 km na jz. od Mandalaje, jest dnes téměř úplně v rozvalinách a obýváno jen několika rybářskými rodinami, dříve však bylo kvetoucím hlavním městem království Barmy a tak rozsáhlé, že zříceniny jeho staveb pokrývají plochu 13 km2. Založeno bylo asi v II. stol. po Kr., hlavním městem bylo v l. 850 – 1284, kdy bylo pobořeno vpádem Číňanů, r. 1356 pak bylo úplně opuštěno. Na s. od Pagan-u ve vzdálenosti 275 km leží trosky jiného města, zvaného Starý Pagan, které bývalo rovněž hlavním městem království. V Paganu jest pošt. a telegr. stanice. Tšr.