Paganismus

, tendence v umění, která hlásala návrat k pohanství; též výraz pro pohanské chápaní života.

Ottův slovník naučný: Paganismus

Paganismus (lat.), pohanství.