Pagemaker

, softwarový procesor pro práci s textovými soubory; umožňuje jejich úpravu z hlediska typů písma, struktury a formálního vzhledu. Viz též Page Maker.