Paginovat

, číslovat, stránkovat, označovat stránky čísly, např. u knih, listin ap.