Pagus

, ve starověké Itálii územní obvod, základ organizace domácího obyvatelstva.

Ottův slovník naučný: Pagus

Pagus slula ve starém Latiu župa, t. j. venkovská obec z několika vesnic a dvorů se skládající, jichž sounáležitost se jevila ve společné správě a bohoslužbě. Správu vedl společný magister pagi; společně pak pagani (t. j. příslušníci pagu) slavili svoje paganali a v lednu po vykonaném setí (srv. Ovid. Fast. I 663 sl.). Na společných oltářích vykonána nejprv lustrace, načež obětovány koláče a vzývány Tellus a Ceres o úrodu, o ochranu proti polním škodám a o mír. klk.