Páhlaví

, dřívější íránská měnová jednotka; platidlo této hodnoty.