Pahlaví Mohammad Rezá

, íránský šáh 1941 – 79; syn generála Rezá Pahlaví. V roce 1953 odešel do Švýcarska po konfliktu s vládou M. Mosaddeka. Po návratu se orientoval na USA, 1955 vstoupil do Bagdádského paktu. V roce 1963 vyhlásil program reforem pod heslem bílá revoluce; pokusil se o sekularizaci íránské společnosti, posiloval autokratickou vládu, 1967 se nechal korunovat šáhinšáhem a přijal titul Arjámehr (Slunce Árijců). Jeho reformní program narazil na odpor ší’itských náboženských kruhů; Pahlaví proti nim uplatnil tvrdé represe. Po íránské revoluci 1978 – 1979 opustil Írán. Zemřel v Káhiře.

Související hesla