Pahorek

, vypuklý tvar povrchu Země, menších rozměrů, s málo výrazným úpatím a mírnými svahy, o relativní výšce do 150 m. Je typický pro pahorkatiny.

Související hesla