Pahorkatina

, typ reliéfu s převažující výškovou členitostí 30 – 150 m, obvykle v nadmořských výškách 200 – 600 m. Charakteristickým povrchovým tvarem pahorkatiny je pahorek.

Související hesla