Pai Marire

, Hauhau – maorská náboženská sekta, kterou v letech 1862 – 64 založil na Novém Zélandu prorok vystupující jako posel archanděla Gabriela. V učení sekty se prolínaly prvky křesťanství, judaismu a původních maorských náboženských tradic. Podle tohoto učení jsou Maorové jedním ze ztracených izraelských kmenů. Pevná víra měla členům sekty zabezpečovat nezranitelnost a vítězství nad bělochy. Na učení sekty navazuje do jisté míry pozdější sekta Ringatu.

Související hesla