Paideia

, jednota tělesné a duševní výchovy ve starém Řecku. Zahrnovala gramatiku, hudbu, zpěv, sborový tanec, mimiku, společenskou výchovu a gymnastiku.