Paiónios z Mendy

, činný v poslední třetině 5. stol. př. n. l., řecký sochař; působil v Olympii. Autor votivní sochy okřídlené bohyně Níké v Diově oltáři v Olympii; autorská replika v Delfách.