Pair

, příslušník privilegované vysoké šlechty; titul člena Panské sněmovny ve Francii 1814 – 48.

Související hesla