Paisij Chilendarski

, bulharský historiograf a buditel; zakladatel nové bulharské literatury. Autor kroniky Istorija slavjanobolgarskaja (Dějiny slovanskobulharské), v níž vylíčil bulharské dějiny do pádu bulharského carství.

Související hesla