Paján

, sborově zpívaný děkovný hymnus řeckým bohům (původně Apollónovi).