Pak Il-lo

, korejský básník; jeden z nejzvýznamnějších tvůrců básnické formy sidžo a kasa. Náměty čerpal zejm. ze života venkova. České ukázky vyšly ve výboru Chryzantémy.

Související hesla