Paka

, Cuniculus – rod hlodavců z čeledi agutiovitých. Žije v povodí řek Jižní Ameriky.