Paketování

, lisování odpadního kovového materiálu, zejm. plechu do tvaru kvádrů před dopravou do hutí nebo sléváren.