Pakostnice

, starší označení pro dnu.

Ottův slovník naučný: Pakostnice

Pakostnice (arthritis deformans), onemocnění, které sobě vyložiti nemůžeme ani za hostec kloubový ani za dnu a které jest asi projevem zvláštních poruch nervových. Vyvíjejíc se plíživě stihne skorem výhradně ženy ve věku od 40 – 50 let, časem i děvčata. Charakterisována jest pozvolným vzrůstem objemu menších i větších kloubů; bujení toho účastní se rovněž tak tkaň kostní jako okostice a svazy kloubové. Pakostnice obyčejně počíná se v kostech, jejichž drobné klouby stávají se zvlášť noční dobou bolestivými, ač tlak na zduřené klouby nebudí bolestí. Pozvolně klouby zduří a pozbývají svého tvaru a články prstů vysmekávají se ze své polohy; čímž pohyblivost zpředu jest znesnadněna a konečně zcela zničena. Passivní pohyby jsou rovněž nesnadny a bývají provázeny drásoty a chrupáním v artikuIaci. Choroba prodlením tak stále se horší; vyhojení nenastane nikdy, polepšení trvá jen krátký čas. Choroba vyvíjí se symmetricky v obou končetinách nejprv v kloubech prstů, pak dojde na kloub zápěstní a loketní, posléz na ramenný. Zároveň neb něco později pakostnice počíná v dolních končetinách, zde se zálibou ve velikých kloubech, ale posléz bývají postiženy i jednotlivé artikulace kloubové. Mx.