Pakování

, převádění dat do zhuštěného tvaru (pomocí počítačového programu); komprimace, komprimování.