Pákový efekt

, spekulativní obchodní operace směřující k zajištění zisku pomocí vypůjčených prostředků. Využívá rozdílnou rentabilitu vlastního kapitálu a úrokové míry v úvěru.

Související hesla