Pakt

, smlouva, úmluva – právo mezinárodní smlouva významnějšího politického nebo vojenského významu mezi dvěma, častěji mezi více státy.

Související hesla