Pakt čtyř

, pakt dohody o spolupráci mezi Velkou Británií, Francií, Itálií a Německem podepsaný 15. 6. 1933 v Římě z iniciativy B. Mussoliniho. Cílem byla snaha udržet mír v Evropě, zrovnoprávnění Německa a revize versailleského systému. Pro odpor řady států Pakt čtyř nebyl ratifikován.