Pakt tří

, vojensko-politická smlouva mezi Německem, Itálií a Japonskem podepsaná 27. 9. 1940, která dovršila spolupráci těchto států. Rozdělovala sféry vlivu ve světě a slibovala vzájemnou podporu a pomoc. V zimě 1940 usiloval o přistoupení k paktu i SSSR. Postupně se k němu připojily všechny satelitní státy Osy.

Související hesla