Pa-kua

, čínsky osm trigramů – osm kombinací ze tří plných nebo přerušovaných čar. Tvoří základ staročínské Knihy proměn (I-ťing). Zdvojením a kombinací osmi trigramů vzniká 64 hexagramů. Byly používány při věštění, též v taoistické alchymii (nej-tan, waj-tan). Podle tradice je jejich tvůrcem mytologický císař Fu-si.

Související hesla