PAL

, evropská soustava pro přenos barevného televizního signálu, slučitelná s černobílým systémem; vypracována firmou Telefunken v SRN. Počet řádků v obraze je 625, obrazová frekvence 50 Hz a odstup nosného obrazu a zvuku je 5,5 MHz. Úplný signál je rozdělen na jasovou složku a dva rozdílové signály barvy a jasu, určující sytost a tón barvy. Jasový kanál má šířku pásma 5 MHz, barvonosný kmitočet je 4,434 MHz. V soustavě PAL se současně používají modulace amplitudová, fázová a pro zvuk frekvenční (kmitočtová).

Související hesla