Palác

a) rozlehlé honosné obydlí starověkých panovníků (Diokletianův palác ve Splitu v Chorvatsku); b) hlavní obytná budova hradu, obvykle patrová, podélného půdorysu, se slavnostním sálem; c) od renesance reprezentativní městská budova soukromého i veřejného charakteru. Jeho nejhonosnější reprezentační místnosti jsou obvykle v 1. patře.

Ottův slovník naučný: Palác

Palác (franc. palais, ital. palazzo z lat. palatium), monumentální dům šlechtický ve městě na rozdíl od zámku, sídla venkovského. V novější době jméno palác přeneseno podle ital. významu i na budovy jiné, vynikají-li rozsáhlostí a velikolepostí stavby, pak nádherným a uměleckým vnitřkem. Paláce jsou původu východního; již egyptští a assyrsko-babylonští velmožové a po nich Římané, zvláště v době císařské, vyznačovali jimi vně své bohatství a moc. V Italii kvetla stavba palácová ve všech dobách, protože šlechta vice byla soustředěna ve městech, ale v ostatní Evropě převážná většina panstva roztroušena byla v opevněných hradech. Teprve zanikáním hradů počaly se paláce hojně stavěti i v ostatní Evropě, a byli za tím cílem do všech zemí evropských povoláni stavitelé přímo z Italie; proto všecky první paláce mají úplný ráz italské renaissance jak u nás, tak v Německu i ve Francii. Obecně architektura palácová lišila se od staveb hradních vytknutím pater, pokud možno souměrným seskupením prostorných místností a souměrným uspořádáním schodišť a oken. Z renaiss. palácův italských nejznámější jsou: palác Pitti ve Florencii (Filippo Brunellesco), palác Strozzi tamtéž (Benedetto da Majano), palác Vendramin v Benátkách (Pietro Lombardo) a palác Farnese v Římě (Antonio da Sangallo). Mezi českými stavbami té doby nejznamenitější jest palác Schwarzenberský na Hradčanech z r. 1545. Barokní paláce, v Praze velmi četné, repraesentují především: palác Valdšteinský (Giovanni Marini) s velikolepou loggií, palác Černínský (Giovanni Simonetti), palác hrabat Nosticů na Příkopě (K. J. Dintzenhofer), palác Clam-Gallasovský (od Fischera z Erlacha.) Kzl.

Staří Čechové říkali palác veliké síni čili světnici (mázhauzu) v prvním patře, kteráž na radnicích a panských hradech bývala všelijak vyzdobena.

Související hesla