Paladin

, paladýn – 1. jeden ze 12 členů válečné družiny Karla Velikého; 2. vznešená osoba u královského dvora, zvláště věrný člen dvorní družiny.

Ottův slovník naučný: Paladin

Paladin (franc., ital. paladino, ze středolat. palatinus), vznešená osoba (palatín) při knížeti, obývající s ním v paláci. Rytířské romány paladiny rytíře stolu Artušova a pak hrdiny Karla Vel. Obecně znamená paladin posléz rytíře, ochránce.

Související hesla