Palágy Melchior

, maďarský filozof; jako jeden z prvních se svou koncepcí čtyřrozměrného prostoru pokusil o filozofické zdůvodnění Einsteinovy teorie relativity; z díla: Neue Theorie des Raumes und der Zeit (Nová teorie prostoru a času, 1901).