Palaiologovci

, poslední byzantská dynastie, vládnoucí 1261 – 1453; uzavřela epochu byzantské civilizace. Její vedlejší větev vládla na Peloponésu (Morea), kde vzdorovala osmanským útokům.

Související hesla