Palamas Kostis

, řecký básník a literární kritik; nejvýznamnější představitel řecké poezie na přelomu 19. a 20. stol. Od roku 1930 předseda Athénské akademie. Zasloužil se o kultivaci lidového jazyka (dimotiki) jako jazyka literárního. V roce 1895 autor hymny prvních novodobých olympijských her. V epické básni I flojera tu vasilia (Císařova flétna) vyjádřil ideologii tzv. Velké myšlenky, usilující o obnovení řeckého státu v hranicích Byzantské říše. V lyrickoepické skladbě O dodekalogos tu gyftu (Dvanáct zpěvů cikána) je postava cikána metaforou Řeka putujícího tisíciletími. Jeho básně vycházely zpočátku z folklorních tradic, např. Ta tragudia tis patridos mu (Písně mé vlasti), později se přiklonily k parnasismu a posléze k symbolismu, např. Ta matia tis psychis mu (Oči mé duše), Iamvi ke anapesti (Jamby a anapesty), Asaleuti zoi (Neotřesitelný život), I politia ke i monaxia (Město a samota), z povídek proslula I thanatos tu palikariu (Smrt junáka).

Související hesla