Palamas Řehoř

, byzantský teolog, mnich a opat kláštera na hoře Athos; arcibiskup v Soluni. V řadě spisů obhajoval hésychasmus; teologické základy hésychasmu položené Palamasem byly přijaty řeckou ortodoxní církví jako pravověrné.

Související hesla