Palaš

, bodná a sečná zbraň s přímou, jednostranně broušenou čepelí a se záštitným košem. Používán od 16. stol., v 18. stol. předpisová zbraň těžké jízdy evropských armád. V současnosti se v některých armádách užívá jako zbraň při přehlídkách.

Ottův slovník naučný: Palaš

Palaš, zbraň sečná a bodná pro jezdectvo, šavle rovná zcela nebo skoro rovná, s pádnou, širokou čepelí ocelovou a s jílcem opatřeným na ochranu ruky košem nebo silnými poutky. FM.

Související hesla