Palatála

, jazykověda předopatrová souhláska (v češtině ď, ť, ň, j).