Palatalizace

, jazykověda přesun artikulace směrem k palatu (tvrdému patru), měkčení (d ď, k č, k c apod.). Opak depalatalizace.

Související hesla