Palatogram

, zobrazení artikulace na paterní klenbě.